Dereka.net - etusivulle Dereka Linkit Vieraskirja

« Takaisin Koulutöitäni -sivulle


Muisti ja oppiminen

Muisti lasketaan yhdeksi ihmisen henkisten piirteiden tärkeimmistä ominaisuuksista. Jotta ihminen muistaisi, se tarvitsee kolme vaihetta. Ensimmäinen vaihe on mieleen painaminen eli tallentaminen, toinen vaihe on sen muistiaineksen säilyttäminen ja viimeinen vaihe on muistiaineksen mieleen palauttaminen. Ihmisen aivot sijoittelee uudet opitut asiat vanhoihin ja jäsentelee tiedot yhä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Tämän avulla ihminen kykenee hahmottamaan isojakin asiakokonaisuuksia.

Lyhytaikaisessa työmuistissa synapsien toiminnassa tapahtuu vain hetkellisiä muutoksia, jotka kuitenkin pian häviävät. Pitkäaikaisessa muistissa eli kestomuistissa syntyy enemmän tai vähemmän muistijälkiä, eli impulsseille ajokelpoisia hermosolujen muodostamia reittejä. Mikäli jotakin hermosolujen osaa käytetään paljon, se kehittyy ja parantuu entisestään. Mikäli jotain osaa ei käytetä melkein yhtään tai ei ollenkaan, sen osan solut otetaan pian muuhun käyttöön ja mahdollista vikaa ei enää myöhemmin pystytä korjaamaan ainakaan yhtä hyvin kuin olisi pystytty.

Tapahtumamuisti on sellainen, jonka yksityiskohtia emme itse tiedosta. Nämä taidot perustuvat ehdollisiin reflekseihin. Esimerkiksi taito ajaa polkupyörällä perustuu tapahtumamuistiin. Tapahtumamuistin avulla muistetaan erityisesti liikkumiseen liittyvät asiat. Ehdollisten refleksien lopullinen tallennuspaikka on todettu kaniineilla tehtyjen kokeiden avulla olevan pikkuaivot.

Asiamuistin avulla muistamme, miltä asiat tuntuvat ja näyttävät. Asiamuistin muistiaines sijoittuu aivoissa aivokuoren useisiin eri kohtiin. Muistitiedot ovat monessa suhteessa epätarkkoja. Etenkin muodot ja värit jäävät hyvin huonosti mieleen. Toisin kuin tapahtumajärjestys minkä muistamme hyvin. Muistamme hyvin myös syy-yhteyksiä.

Isoaivokuoren pohjaosassa sijaitseva hippokampus vaikuttaa voimakkaasti muistin muodostumiseen. Hippokampuksen poistaminen estää ihmistä oppimasta enää uusia monimutkaisia asioita. Hippokampuksen olennainen tehtävä onkin siis todennäköisesti muistin tallentamiseen osallistuminen. Aluksi muistiaines voi olla hajanaisesti ympäriinsä aivokuorta, mutta hippokampuksen avulla se löytyy ja rakentuu kokonaisuudeksi.


« Takaisin Koulutöitäni -sivulle

© Dereka 2007